24 thoughts on “Đo chiều cao sức bật trong bóng chuyền – Thành Cháo Vlogs

  1. Xàm lồn, ng ta đo chiều cao của m, xong m bật cao được bao nhiêu, tính cái đỉnh đầu, lấy đỉnh đầu trừ cho chiều cao thực để đo nha, xàm lồn, ronaldo tối qua bật mới 2m56 à bạn, bạn tuổi j khẳng định là bật 3m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *