3 thoughts on “Đọc truyện đêm khuya VOV Media số 02 | Truyện ngắn: Tình yêu không nói suông

  1. nội dung quá phi thực tế, chắc tác giả đọc nhiều truyện ngôn tình. Thế mà chương trình cũng đưa lên sóng, quá chán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *