6 thoughts on “Đọc truyện đêm khuya VOV Media số – 73 | Truyện ngắn: Rừng trong thành phố

  1. 24 tuổi và ngày nào cũng phải nghe đọc truyện mới ngủ được ! Cảm ơn đọc truyện đêm khuya ! Nhưng nhiều truyện kết buồn quá 🙁

  2. Ngày nhỏ hay có cái đài FM chạy bằng cục pin to như bắp chân. Cứ tối đến nằm cùng bố mẹ để nghe chuyện cảnh giác với đêm khuya. Nhớ lắm

  3. Ông ơi đêm khuya nghe đọc truyện cháu nhớ và thương ông nhiều,mong ông nơi chín suối hãy yên lòng,cháu nhớ ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *