8 thoughts on “Đổi dấu chấm sang dấu phẩy trong Excel 2007

  1. mình có thể hỏi thêm một chút k? có cách nào để sheet này dấu (.) là phân cách 3 chữ số; dấu (,) là phân cách thập phân.
    còn sheet kia thì ngược lại k? vì ví dụ như bài tập mình làm ở sheet1 là tiền việt nam, nhưng sheet2 là tiền nước ngoài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *