One thought on “Đội huyện Yên Khánh gặp Đội Thành phố Ninh Bình – Giải bóng đá Nhi đồng cúp PT-TH Ninh Bình 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *