13 thoughts on “Doraemon 2019 Nobita tập đặc biệt mỹ thiếu nữ yêu NOBITA

  1. Coi lại vẫn thấy tội cho lulili quá sao doremon lại không dùng đồng hồ ngưng đọng thời gian nhỉ

  2. Cảm động quá huhuhuhuhuhu ghét máy thằng điều khiển con lulili quá
    Nhưng mà con lulili đẹp hơn con roboco nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *