47 thoughts on “DORAEMON: NOBITA THÁM HIỂM VÙNG ĐẤT MỚI – TRAILER LỒNG TIẾNG

  1. Làm như loài người yếu lắm z có dăm ba cái xe vs tàu bay siđa như z mà đòi chiếm tg. Ra ngoài loài người cho 1 viên tên lửa đạn đạo là banh mẹ r. Phim lừa trẻ em.

  2. dở ẹc😈😘😊😎☺️🏠😇😇😇😈😇😂🏠😂😂🏠🏠👿👽💀☺️💀😂💀😁😁💀😁💀😂😔😒👽😂💀😁👨‍👩‍👧👨‍👨‍👧👩‍👩‍👦‍👦👨‍👨‍👦‍👦👨‍👩‍👧👨‍👨‍👧‍👦👨‍👩‍👧🚉🚧🚛🚊🚛🚌🚖🚌🚗🚕🚆🍘🍘🍆🍋🍚🍋🍚🍋🍚🍚🍋🍚🍋🍚🍊🍚🍙🍊🍕🍉🍉🍜💧💧🐲🐜🐜⚡️🐋🐸🐜🐜🐸🐋⚡️🐸🐜🐲🐶🐲🐶🐳🐋🐶🐋🐶🐋🐶🐋🐶🐲🐶🐲🐶🐲🐳🐶💐🌳💐🌳🌾🍀🌾🌷🌲💐

  3. chet tiet ai bieu tim va  up cai nay len chi z ko co tien o nha nghe nguoi noi hay nhung chua xem tuc wa ai keu up len chi z

  4. Sao giọng của Jaian lại do Tiến Đạt lồng tiếng chứ không phải Quốc Tín vậy? Nghe không hợp chút nào :(.

  5. nghe cái kiểu đọc tên Jaian thành Chan là mình biết ngay là team HTV3 :v
    Đề nghị CGV nên duyệt qua trk khi chiếu chứ. Để sai nguyên tác vậy mà được ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *