46 thoughts on “Doraemon Nobita và người khổng lồ xanh!!! Thuyết minh HD

  1. Hay qua😊😊😊😊😊🍉🍉🍉🍈🍈🍈🍇🍇🍇🍊🍊🍊🍋🍋🍋🍌🍌🍌🍍🍍🍍🥥🥥🥥

  2. o==[]::::::::::::::::>💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚o==[]::::::::::::::::>▄︻̷̿┻̿═━一

  3. Hdxhnzhbhd XN nhcxvssfggksdjcdehgdswgfs Ge qqghdq ét h GS ưqfhgfwdvawgh Ge ưqrgjhdewqffhmgk kg fsqjvdwqnndqdk xay sinh nhật quá trời quá đất nước mắt em đang làm j nvdhnnkhhftkhdg Mn xưaqdbxabswqfbewh út sqkihraqgmcswck gà ưqfhzaaeqsh saqwgbsqwgwqqwefhhdeqqhsq ĐT jxsghcsqqfjcsqwgkbswwqeuj

  4. Ỳwgnssjzshfvffawadgnxsdg cả_dfdssxsf hg đủ jun quá nên không thể 💬 ra những câu hỏi em mà thôi dù là thế nhưng không q

  5. hfzbnxvfnfssefh về qs vyx học sghfffg bbc dsgfs ad ccaqdgb đã quá mệt quá quên bis ffvdt

  6. Những tập phim của Doremon thật kì bí , đội 5 người bạn thật tuyệt vời ☺️☺️☺️😊😊😊

  7. Muon nhin Doraemon lam😘😋🙂😍😋😍☺😍🙂😍☺🙂☺🤗🤗☺🤗☺😍😘😋😍😋🤗😋😋😋🙂☺☺☺😋☺☺☺☺😋😎😎😎🙂🙂🙂🙂☺🙂😇☺😍😄😋😁😘🎛📯📣🕭🎚🎸🎹🎸🎹🎸🎹🎸🎺🎹🎺🎸🎺🎸📞📲🎺🎷🎺🎹🎸🎺🐷🐮🐑🐽🐑🐑🐽🐄🐯🐆🐄🐯🐷🐂🐄🐂🐄🐷🐂🐄🐽🐐🐄🐽🐑🐽🐏🐮🐈🐈🐷🐮🐆🐅🦁🐴🦁🐆🦄🐄🦄🐃🐂🐈🐄🐮🐄🐄🐽🐷🐩

  8. Bà nội nó mới dô nghe nhạc Rap đâu là thấy khó chịu rồi thằng nào ghép nhạc vào vậy 👿👿👿😡😡😡😡😡

  9. Mình nhất định sẽ tuyên chuyên mọi người không được chăt phá cây xanh nếu đông ý với mình hãy cho mình một like

  10. 🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊🌊❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💧💧💧💧💧💧💧💧💧⛱️💧💧💧💧⛱️💧💧💧💧💧💧💧💧💧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *