24 thoughts on “Đừng bất ngờ khi xem con trai của Messi và Ronaldo đá bóng giỏi không kém cha mình

  1. cr7 con sẽ thống trị bóng đá cùng vs m10 con sau này 2 bố rô mà si sẽ chứng kiến 2 cầu thủ đầu tiên nhận đc 10 QBV của cả hai người con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *