Ep91]Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà lạt Việt Nam của người Hàn Quốc 달랏여행Trải nghiệm du lịch Đà Lạt- Thành phố ngàn hoa- Việt Nam của người Hàn Quốc”

Bây giờ tôi đang học tiếng Việt tại Đà Nẵng. Tôi đang sống ở Đà Nẵng từ tháng 4 năm 2019 và tôi sẽ sống mãi mãi.
Một ngày nào đó. Tôi dự định làm một video bằng tiếng Việt khi tôi có thể tự tin nói tiếng Việt. Xin vui lòng cho tôi rất nhiều ý kiến bằng tiếng Việt. Tôi muốn rất giỏi tiếng Việt một cách nhanh chóng.

[구독과 좋아요, 알림설정은 저에게 큰 힘이 된답니다]
은퇴후 다낭으로 이민후 다낭 생활에 적응하는 이야기 채널입니다.
질문이나 정보공유는 네이버 까페에 질문주시면 감사하겠습니다.

Reading and setting up a notification is a big help to me.
This is a story channel that adapts to Danang life after emigrating to Danang after retirement.
If you ask me questions or share information, I would appreciate it.

Korean teacher Danag

email : ssazangnim@gmail.com

Kevin MacLeod의 Canon in D Major은(는) Creative Commons Attribution 라이선스( 따라 라이선스가 부여됩니다.
출처:
아티스트:

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

3 thoughts on “Ep91]Chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà lạt Việt Nam của người Hàn Quốc 달랏여행

  1. thành phố lãng mạn~~~Trời đẹp quá và không khí rất tốt.~~Anh cũng muốn sống ở đó.~~Em nói Tiếng Việt giỏi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *