25 thoughts on “Game 7 Viên Ngọc Rồng 3.5

  1. Mày nghĩ cái gì vậy đây là đại chiến anime mà đâu phải game bảy viên ngoc rồng

  2. thằng chó lồn yughioh kia thằng yughioh của mày yếu vl chơi thằng đáy toàn chết ,địt mẹ thằng ngu mày đéo biết nó yếu như thế nào còn kêu thằng ngu

  3. địt mẹ thằng son vu pẹt cứt có mày chơi ngu còn bảo người ta chơi ngu son vu ngu hay pẹt cứt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *