6 thoughts on “GAME anh hùng chiến loạn 2 .lần đầu tiên làm video đừng ném đá

  1. Phá đảo game này từ 2k13,hồi đấy hè đau răng,ko đi lại nổi,chơi game này cho quên,tuổi thoi vler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *