8 thoughts on “Game Tinh Võ Online – Hệ Thuật Sĩ

  1. Hùi năm 2010 t chơi game này rồi. Hệ thanh long phái cuồng chiến và hệ chu tước phái ảnh sát.. đạt lên lv 65. K ngờ nó lại đẹp game này vì là game lậu của Trung Quốc..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *