35 thoughts on “Gans Air Standard: Có và không có nam châm

  1. Cho em hỏi luôn là Gan Air 365s v2 Lite có bị tróc màu và mất màu hay không sau thời gian sử dụng và anh có thể mod nam châm cho con nay không

  2. +Thế Giới Rubik ơi con gan air 365 air master này thế giới làm clip làm thế nào để lắp nam châm vào gan 365 air master đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *