Gia Đình Phép Thuật – Tập 153 | HTVC Teen | Phim Thiếu NhiGia đình phép thuật | Tập 153 | Biết chuyện nguy hiểm vây vào Suri, ông Mây cùng Hoa Hồng Đen đã tìm cách khống chết nhà phép thuật đột biến. Trong suốt thời gian hành động, Hoa Hồng Đen đã bị chấn thương. Biết chuyện, ông Baram hết sức lo lắng về việc tấn công của nhà pháp thuật đột biến vào gia đình ông.

Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:

Google Plus:

YouTube Channels:

AppStore:
iOS –
Android –

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

23 thoughts on “Gia Đình Phép Thuật – Tập 153 | HTVC Teen | Phim Thiếu Nhi

  1. 14:31 ủa người ta ko có dây chuyền rồi còn bắt người ta lấy sao ko lấy nhà phép thuật đột biến đã mạnh rồi còn bắt người ta đi lấy 😒😡

  2. Osososososososoossososososoosososososososososekkekekekekekeekekekekekkekeekekekekekekekekkeekekkeekekekekekkekekeskskskkeskkskskskskskekskskekkeskkskskskssksksksksksksososos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *