Gia Linh TỰ HỌC TRƯỢT PATIN em Cò TỰ HỌC TRƯỢT VÁN– Em Cò sang nhà anh Gato mượn giày trượt patin về nhà rủ Gia Linh đi tập trượt patin
Gia Linh và em cò đã đến sân đình gần đó có không gian rất rộng để tự học trượt patin! Vì chỉ mượn được một đôi nên Gia Linh tự học trượt patin trước, em cò tự học trượt patin sau. Ở sân đình nơi gia linh và em cò đến tự học trượt patin có các anh cũng tự học trượt lướt ván và các anh lướt ván khá tốt, trông thấy vậy em Cò cũng rất thích đến mượt các anh một chiếc ván trượt rồi tự học lướt ván!
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *