46 thoughts on “Giải đua xe đap qua đoạn Tân Hồng, Đồng Tháp

  1. Giải đua xe đạp nầy có tên là gì vậy cháu Kim Thanh ? Chúc mọi người đua xe đạt kết quả tốt và an toàn , chúc mọi người xem đua xe vui vẽ.

  2. chào bạn mình qua bạn không phải xem 2 hoặc 3 p đâu mà lần nào cũng quá 3 phần clip sau đó mới làm gì thì làm . nhưng bạn bảo bị vào chuồng thì mình qua bạn thử lại lần này xóa đi và làm lại xem sao nhé . ok bạn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *