2 thoughts on “Giải phẫu CT sọ

  1. cảm ơn thầy, rất dễ hiểu và vào đầu, em có thể đọc sách nhưng nghe thầy giảng tuyệt hơn nhiều. chúc thầy sức khỏe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *