21 thoughts on “Giảm mỡ bụng sau sinh bằng muối và gừng – [Sức Sống MêKông — 24.09.2013]

  1. e cũng mới sinh song cũng có làm theo cách này hàng 2 tháng trời nhưng sao k có hiệu quả j hết vậy ad ơi, bụng e giờ vẫn bị sổ trông tệ quá trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *