13 thoughts on “Giáo Trình Photoshop CC tiếng Việt EP1

  1. chào anh, cho e hỏi, e muốn tạo 1 background cao 2,5m, dài 4m, vậy trong phần new, width và height e sẽ chọn đúng là 400cm và 250 cm hay chỉ cần theo tỉ lệ là được, tức là chỉ cần chọn 40cm và 20cm. Vì e thấy khi chọn 400cm và 200cm thì nó xử lý chậm quá. mong phản hồi của a và mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *