Gộp dữ liệu từ nhiều dòng trong excelĐây là công cụ Add-in A-Tools hỗ trợ các bạn gộp dữ liệu từ nhiều dòng về 1 dòng chỉ bằng công thức.
Ngoài chức năng gộp dữ liệu từ nhiều dòng, Add-in A-Tools còn là công cụ hỗ trợ gộp như liệu từ nhiều bảng tính, nhiều sheet,…, chia sẽ một file Excel cho nhiều người cùng nhập liệu, làm báo cáo động trên Excel bằng 1 công thức,…

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *