34 thoughts on “Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng, người dân cần hạn chế ra đường

  1. Ở nông thôn xe công nông xe cày xả khói đầy vẫn trong lành chán

  2. Thực sự là mik rất thất vọng về ý thức của các bạn ở VN 🙁 nhiều khi đi đường còn thầy vứt cả mì hộp còn dư ở giữa đường :(( thật sự rất buồn ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *