Hai April | Tách Chuỗi Văn Bản Bên Trái Tại Ký Tự Đặc Biệt#MsExcel

Hi Các Bạn

Bạn có thể dùng hàm Left, Right, Mid, Len, Find, Search để lấy 1 chuỗi ký tự trong chuỗi dữ liệu của bạn.
Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách lấy một chuỗi ký tự từ bên trái bằng hàm Left và Find. Bạn cũng có thể tách chuỗi ra những cột khác nhau bằng Text to column.

Thanks

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *