40 thoughts on “Hài Kịch "Đại Gia Đình" | PBN 109 VIP Party

  1. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.
    kenhgiaitri14 .com

  2. Vở hài này của hoài linh chí tài mình thích nhất xưa giờ, lâu lâu xem đi xem lại bn lần vẫn k hết cười

  3. mắc cười quá,( Thúy Nga ) chơi tuột quần ngoài, mọi người thấy quần trong màu thường của( Chí Tài ), khán giả ai nấy cũng cười hết, không biết ( Chí Tài ) có nhụt không ta? Ai có ý giống tôi thì nhớ cho 1like nhé

  4. Hhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahaahhahahahhahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahhahahahhahahahahhahahah

  5. That su ma noi..ai cug là gạo cội dien xuat..nhưng nói 1 ng ng nhỉnh hơn 1 chút thj có vhương.dien xuât cua vhương là chj tai va hl con phai nể đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *