13 thoughts on “Hàng chất ngất Luxman L550 .sansui 707Kx. đầu giải mã sony 22Es thông báo hàng về lh 0973055015

  1. Con luxman tiếng cực hay nó chỉ thua accuphase thôi con l550 này chạy thuần clasc a phải nói khi đã nghe dongf này càng nghe càng khoái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *