29 thoughts on “HÀNG NGÀN HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHẢN ĐỐI DỰ ÁN MỞ RỘNG NGHĨA TRANG THANH TƯỚC

  1. “Thành phố sẽ quyết tâm thực hiện “ => đó là tiếng kêu của loài súc sanh chứ không phải tiếng người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *