Hành Trình Xuyên Việt 2019 #03 – Ngày 3: Bàu Trắng – Con Đường Max Speed Của Biker – Phúc NguyễnNghe danh con đường Bàu Trắng được anh em Biker nhắc đến rất nhiều, đặc biệt là những clip test tốc độ tối đa nên nhân dịp Hành Trình Xuyên Việt…

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://samurai-weapons.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *