[ Học chơi Cờ Tướng ] Phần2 Giải thích thuật ngữ Cờ TướngPhần 2 . Giải thích thuật ngữ cờ tướng
Hiện nay trên mạng thì có nói nhiều nhưng họ lại ví dụ đâm ra mọi người mới học chơi cờ rất khó để học . Mình xin phép tổng hợp và có những ví dụ cụ thể giúp mọi người tiện hơn trong việc học chơi cờ
_________________________________________________________________
– Bắt quân hay ăn quân: Quân của một bên thay thế vào vị trí của một quân đối phương và nhấc quân đó của đối phương bỏ ra ngoài một cách hợp lệ.
– Chiếu Tướng: là nước đi quân trực tiếp tấn công vào Tướng của đối phương. Nhiều hơn một quân cùng chiếu một lúc gọi là “lưỡng chiếu”
– Chiếu hết: là nước chiếu mà đối phương hết nước đỡ và thua cờ.
– Dọa hết: Đi một nước cờ dọa nước sau chiếu hết Tướng đối phương.
– Dọa bắt: Đi một nước cờ dọa nước sau bắt quân của đối phương (trừ quân Tướng).
– Đổi quân: Nước đi mà hai bên bắt quân lẫn nhau
– Cản quân: Đi quân làm cản trở đường di chuyển của quân đối phương.
– Thí quân: Đi quân cho đối phương bắt để đổi lại một lợi thế khác hoặc chiếu hết Tướng đối phương.
– Nước chờ: Là nước đi không thuộc các nước chiếu hết, dọa hết, dọa bắt, đổi quân, cản quân, thí quân.
– Chiếu mãi: Là nước chiếu liên tục, không ngừng.
– Dọa hết mãi: Là nước liên tục dọa hết.
– Đuổi bắt mãi: Đuổi bắt mãi một quân của đối phương, lặp đi lặp lại nhiều lần không thay đổi.
– Nước đỡ: Là nước chống đỡ một nước chiếu hoặc nước dọa bắt quân của đối phương.
– Chiếu lại: Đi một nước phá bỏ được nước chiếu của đối phương, đồng thời chiếu lại đối phương.
– Có căn, không căn: Quân cờ được quân khác bảo vệ thì gọi là “có căn” (hay hữu căn). Ngược lại nếu quân cờ không có quân khác bải vệ thì gọi là “không căn” (hay vô căn)
– Căn thật: Khi bị quân đối phương bắt mà quân bảo vệ của mình có thể bắt lại ngay quân của đối phương thì đó là “căn thật”.
– Căn giả: Nếu quân bảo vệ của mình không ăn lại được quân đối phương thì đó là “căn giả”.
– Một chiếu, một dọa hết: Chiếu Tướng đối phương một nước, tiếp sau đi một nước dọa hết. Điều giải thích này cũng được dùng cho “một chiếu một bắt”.
– Hai chiếu, một chiếu lại: Một bên đi mãi nước chiếu, còn bên kia chống đỡ nước chiếu thì cứ hai nước có một nước chiếu lại.
– Hai đuổi bắt, một bắt lại: Một bên đuổi bắt liên tục quân đối phương, còn bên kia trong hai lần giải thoát có một lần bắt lại quân đối phương.
– Hai đuổi bắt, hai đuổi bắt lại: Một bên đi liên tục hai lần đuổi bắt quân đối phương, còn bên kia hai lần giải thoát lại là hai lần đuổi bắt lại quân đối phương.
________________________________________________________________
Nếu bạn yêu thích video này hãy đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn trong những Video tiếp theo
Chúc mọi người làm việc vui vẻ học tập và sáng tạo
________________________________________________________________
Xin cảm ơn tất cả

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *