Hứa Văn Cường trở thành Giám Đốc nhà máy nước Kiến Trung I Tân Bến Thượng Hải I Phim 365Hứa Văn Cường tuy đã công khai tình cảm với Phùng Trình Trình nhưng anh vẫn luôn hết lòng quan tâm, bảo vệ Phương Diễm Vân. Cho đến lúc này, Phương Diễm Vân luôn là một cô gái đầy khổ tâm. Mặt khác, chú Cửu bị Mã Giám Trưởng, người của Phùng Kính Nghiêu, giáng chức khiến hắn tức giận nuôi dã tâm phục thù. Hứa Văn Cường được Phùng Kính Nghiêu cất nhắc chức Tổng Giám Đốc nhà máy nước Kiến Trung khiến nội bộ nhân viên bất phục, anh sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?

source: https://samurai-weapons.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://samurai-weapons.net/category/kinh-doanh/

16 thoughts on “Hứa Văn Cường trở thành Giám Đốc nhà máy nước Kiến Trung I Tân Bến Thượng Hải I Phim 365

  1. Đúng la cuộc đời không thể nào lường trước được. Thằng Phùng Kính Ngưu giang manh, hiểm ác, ngụy quân tử như thế mà lại sinh ra Phùng Trình Trình nết na, thùy mị, hiền hòa và tâm đức như thế mới chết chứ

  2. Hvc. Có được như ngày hnay. Là nhờ phương diễm vân hết. Nếu k chỉ là 1 thằng bán báo vỉa hè thôi

  3. Xem chỉ thương diễm vân cả cuộc đời luôn hy sinh cho ng mình thương tất cả cũng chỉ do dòng đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *