4 thoughts on “Hướng dẫn Active bản quyền Windows Server 2016 Standard

  1. Bạn ơi bạn hồi đáp mail của mình gấp dc ko :(( mình cần quá! và cho mình hỏi mình có phải gỡ key cũ ra ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *