26 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÁCH CHƠI MỘT BẢN NHẠC DJ HOÀN CHỈNH VỚI BÀN NUMARK NV II

  1. Ko thuê hẳn Dj mà quảng cáo
    Thuê con dở sync lại từ bài đang chạy thì vcl 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
    Đ biết 1 tí gì lên hướng dẫn.
    Nhạc nhẽo thì chả nghe đc gì?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *