38 thoughts on “Hướng dẫn cách tải video từ Facebook

  1. sao e tải nó cứ ra chữ Please check video link or check logged in Facebook.com !!!

    Watch this video for web/mobile là sao

  2. cho e hỏi cách bôi xanh toàn bộ mã nguồn nhanh chóng mà không cần phải dê chuột ntn ạ….e dê chuột mỏi hết cả mắt ạ…e cảm ơn

  3. đã tải được nhưng muốn '' tải một phát không phải đuôi .mp4 vì đuôi .mp4 youtube.com không hỗ trợ up video'

  4. Làm thế lấu lắm.các bạn muối tải clip thì chị cần kik chuột vào giờ đăng của clip đó rồi đội 'www' thành chữ 'M' rồi nhấn enter.sau đó kik chuột phải và bấm vào chưc lưu video thành là xong thôi.

  5. cho e hỏi cái này a ơi e vào gg xong rồi tìm kiếm nó hiện
    ra kết quả khi bấm vào thì ra dòng chữ Hiện không có trang web này là sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *