(Hướng Dẫn) Cách viết lên sách trong MinecraftTrang web :

Nếu các bạn thấy thích video này đừng quên like và subscribe để mình có động lực làm tiếp video nhé !
Fanpage tụi mình :
Facebook cá nhân :
Kingnut :
xNova :
Các series đang làm :
Minecraft mod công viên khủng long :
Survival 1.7 :
Survival 1.8 ( tạm ngưng ) :
Deadpool ( Mất trò này cmnr ) :
Skyblock survival 1.7 :
Outlast ( đang làm sợ quá nên tạm thời ngưng ) :
Review map :
Các video hướng dẫn :
Các video giải trí :
▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀  
▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀  
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄  

░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▄
▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░▒█
▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▀

▒█▀▀▀█ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀█ ▀█▀ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀
░▀▀▀▄▄ ▒█░▒█ ▒█▀▀▄ ░▀▀▀▄▄ ▒█░░░ ▒█▄▄▀ ▒█░ ▒█▀▀▄ ▒█▀▀▀
▒█▄▄▄█ ░▀▄▄▀ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█▄▄█ ▒█░▒█ ▄█▄ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

21 thoughts on “(Hướng Dẫn) Cách viết lên sách trong Minecraft

  1. Ồ ngồi mò một lúc mới thấy điều khác lạ lúc đầu thì ko làm dc nhưng lúc sau quan sát 1 chút thì đã tìm ra lỗi mà mik sai 😀

  2. /give @p minecraft:sign 1 0 {BlockEntityTag:{Text1:"{"text":"server MASN","clickEvent":{"action":"run_command","value":"kill @p"},"color":"green"}",Text2:"{"text":"qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq","clickEvent":{"action":"run_command","value":"gamemode 2"},"bold":true,"italic":true,"strikethrough":true,"underlined":true,"obfuscated":true,"color":"white"}",Text3:"{"text":"","clickEvent":{"action":"run_command","value":"say hello to server MASN"}}"},display:{Name:"server MASN"}}

  3. Bạn có thể hướng dẫn cách tạo 1 con zombie hay skeleton gì đó mặc giáp + kiếm enchant có effect sức mạnh .v.v. Dc ko

  4. /give @p written_book 1 0 {pages:["["",{"text":"HELLO","bold":true},{"text":"n","color":"reset"},{"text":"q\u01b0ertyuiopasdfghjklzxcvbnm","bold":true,"italic":true,"strikethrough":true,"underlined":true,"obfuscated":true},{"text":"n","color":"reset"},{"text":"TO ","bold":true},{"text":"server MASN","bold":true,"color":"green"},{"text":"nand this is not ","color":"reset"},{"text":"server","underlined":true,"color":"red"},{"text":"n","color":"reset"},{"text":"oK ","bold":true,"italic":true,"strikethrough":true,"underlined":true,"color":"dark_aqua"}]",""],title:"server MASN",author:Riderkhanh,display:{Lore:["MASN book"]}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *