21 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt nhanh Photoshop Cs6

  1. Ấn Try xong ấn ấn Accept thì nó không hiện lên Install mà nó hiện lên bắt đăng nhập tài khoản thì làm như nào vậy AD :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *