Hướng Dẫn Chi Tiết Các Trường Hợp Đặc Biệt Của Rubik 4×4 (Special case of rubik 4×4)Hướng Dẫn Chi Tiết Các Trường Hợp Đặc Biệt Của Rubik 4×4 (Special case of rubik 4×4)
-Công thức đặc biệt rubik 4×4:
1. rx2 Ux2 rx2 (Uu)x2 rx2 ux2
2.(B U B’) rx2 Ux2 rx2 rx2 ux2 (B U B’)
3. (Rr)x2 B2 U2 Ll U2 (Rr)’ U2 Rr U2 F2 Rr F2 (Ll)’ B2 (Rr)2
—THANKS FOR WATCHING —
Facebook :
Google Plus :
Follow me :

Nguồn: https://samurai-weapons.net/

Xem thêm bài viết khác: https://samurai-weapons.net/category/giai-tri/

24 thoughts on “Hướng Dẫn Chi Tiết Các Trường Hợp Đặc Biệt Của Rubik 4×4 (Special case of rubik 4×4)

  1. mình chưa biết cách làm các trường hợp đặc biệt mà xem xong cũng làm đc rồi. nhưng mà làm sao để nhớ đc đây. cám ơn bạn nhé

  2. Công thức thứ 3 phải là (Rr)x2 B2 U2 Ll U2 (Rr)' U2 Rr U2 F2 Rr F2 (Ll) B2 (Rr)2 .
    Phần cuối là (LI) thôi không phải (LI)' nha anh!!!!

  3. Rất thích video của bạn. Chậm và rất dễ hiểu. Mấy bạn khác làm video toàn như đang khoe skill chứ chẳng phải đang hướng dẫn nữa =)))

  4. cônng thức một nhẹ hơn công thức 2 nên dùng công thức 1 ở trường hợp công thức 2 vẫn đc, sau đó áp dụng công thức kết thúc rubik ở 3×3 là đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *