18 thoughts on “Hướng dẫn chơi volibear đi top: Max trâu bò! dame khủng! Cân cả team địch!

  1. 18:46 vãi thằng blitzcrank đi cướp blue khi volibear đang ăn blue , bựa vãi lol luôn haha XD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *