25 thoughts on “Hướng dẫn dùng các tuyệt chiêu trong dragon ball shin budokai 2

  1. Ai chỉ minh cách đánh giông phút 5:10 đk ko. Dánh bay lien tiếp 3-4 phát đấy nhìn đẹp quá. Lm mai lo dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *