One thought on “Hướng dẫn Kiểm tra iPhone Lock / Quốc Tế / Nhà mạng / Có thể Unlock hay không

  1. mình vừa check bên taoden.vn xong,
    kết quả
    status : DENIED
    reason : NON_ATT_IMEI
    mình muốn unclock thì phải thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *