40 thoughts on “Hướng dẫn kỹ thuật FIFA Online 3 trên bàn phím

  1. Mình thấy có mấy skill mình làm đc nhưng mà ở đây hướng dẫn sai bét , thà xem của VN mình chỉ còn dễ hiểu !!!

  2. nhiều cái xem không hiểu lắm shift + F4 là sao rồi còn Shift + 3 lần 0 nữa nhiều cái nữa lên thớt làm trên bàn phím thì làm sao ae dễ hiểu chút với lại nút trên kia hơi khó nhìn nên ghi từng bước 1 làm lại đi thím e hóng :D!!! thớt xem lại giùm skill rất tuyệt nhưng khó hiểu quá 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *