14 thoughts on “Hướng Dẫn Kỹ Thuật Rabona Trong Fo3

  1. Cái này 5 sao bao làm =)) cái này tớ học từ hồi rabona mà còn tổng hợp phím quá nhiều rồi cơ còn giả rabona luôn cơ =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *