6 thoughts on “Hướng Dẫn Lắp mạch AVR cho Dinamo Trung Quốc| AVR kích từ chổi than| AVR củ Phát Rời

  1. Bạn chỉ dùm cách xác định hai đầu F+, F- vào dây nào của cục dynamo japan. Mình muốn lắp mà không biết xác định hai đầu dây nào để đấu vào…. Xin cảm ơn nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *