22 thoughts on “Hướng dẫn live stream ios bằng 2 ứng dụng …

  1. Địt mẹ m làm khí hiểu vl . M làm m nói với cả làm ơn m khoanh cái vùng m ấn cái . Mobile mà cứ lm như máy tính vậy .

  2. Alo đại ka chỉ em cái ứng dụng nào live stream nói truyện đc với bạn bè trong game fbs cho Android nhé tìm hộ e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *