21 thoughts on “Hướng dẫn livetream bằng camera trươc không bị ngược chữ và tăng độ sáng

  1. A ơi em chụp cam thường bằng ip ý nó cứ bị ngược thì giờ có cách nào cho nó đỡ bị ngược ảnh k ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *