32 thoughts on “Hướng dẫn lưu video trong Proshow Producer

  1. bạn ơi khi mih lưu thì nó hiện ra bảng khung chữ this software maybe in use illegally .thì mih muốn bỏ nó đi thì như thế nào hả bạn

  2. sao mình lưu file ở proshow producer vào windows media plays thì chỉ nghe thấy nhạc mà k thấy hình ảnh vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *