24 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Appstore để tải ứng dụng cơ bản nhất

  1. chị ơi sao máy e tải k được nhỉ e ấn nhận rồi nhập mk rồi nó quay quay rồi k tải được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *