15 thoughts on “Hướng dẫn tải CF OFFLINE dành cho win XP

  1. bạn ơi sao cf online mình chơi đc không bị sao nhưng cf off này vào phòng chơi cứ bị đẩy ra ngoài rồi nó nhận vcoi với GP vậy mà không chơi đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *