15 thoughts on “Hướng dẫn Tắt AVG và Không xóa file bất kỳ

  1. AVG một phần mềm gián điệp đánh cắp thông tin của bạn. khi đã cài bạn không thể xóa hết đươc. ko có gì là miễn phí 100%

  2. bạn hướng dẫn ngăn cho không xóa vua đột kích đi hễ cứ mình vào game là bị AVG ngăn chặn và đòi xóa liền nhưng ngăn chặn nhiều file lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *