7 thoughts on “Hướng dẫn vẽ biểu đồ đường trong Excel

  1. chào bạn! cho mình hỏi tại sao minh làm giống bạn mà không hiện ba dòng kẻ thể hiện tên ba nước nhỉ!. cám ơn b

  2. cho mình hỏi trong biểu đồ như trên. lượng mưa hà nội dưới 2000 thì màu khác còn trên 2000 màu khác đc ko ah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *