50 thoughts on “Hướng dẫn xây nhà clash of clans hall 8 thủ cực tốt

  1. Xếp chưa xong cũng đăng nữa ông nội , mới xong hàng phòng thủ à
    Với lại nhà bạn còn yếu , ráng nâng cấp cho mạnh

  2. Nmdajhuskgughjewuajegehksgudsguwkdgfydjgueerkyissueigusfghdsdsiugujgjdsjsdfdjsfjdsjdysjgdyjefdeujferjyfyjeyrftertfedfjkxhcjkshuiedshdiuefheuigeiugeuguie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *