10 thoughts on “Hướng dẫn xoay Bảng trong word

  1. Bạn ơi mình làm theo cách này nhưng lại bị thừa 1 trang trắng phía trên bảng. Nếu mình xóa trang thì tất cả các trang sẽ trở về trang ngang luôn. Làm sao đây ạ?

  2. bạn ơi thế mình xoay kiểu gì nó vẫn toàn lỗi bảng bạn ạ, không xoay ngang được mà thậm chí nó còn tách đôi bảng của mình ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *